Ongoing projects

project namearea of interventiongrant programmebudgetstart yearend yeardate
Sme rovnakí v rozdielochEEA CBC 02-PSK-I0.00date
SK-INFO-UA Inovatívne informačné produkty cezhraničnej spolupráceEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Obraz východného Slovenska na Zakarpatskej Ukrajine a Zakarpatskej Ukrajiny na východnom Slovensku v 17. až 20. storočíEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácii v slovensko – ukrajinskom pohraničíEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Ubľa – Velykyj Bereznyj – Informácie nepoznajú hranice (U-VB-INH)EEA CBC 02-PSK-I0.00date
Výmena skúsenosti /know-how/ v oblasti hraničných priechodov na vonkajšej hranici EÚEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Hraničný priechod Ulič – Zabriď – dopravná infraštruktúraEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Projekt DružbaEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Bicyklom aj za hraniceEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Priateľstvo a pomoc bez hranícEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Európsky týždeň mobility ETM Karpatská sieťEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Tvorivé dielne a kultúra bez hranícEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Burza partnerov rozvoja lokálnej zamestnanostiEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Cezhraničná spolupráca v oblasti energetickej efektívnosti a transfer poznatkov do praxeEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Amfiteáter Prešov, kultúrny parkEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Záchrana a prezentácia spoločného dedičstvaEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Trvalé priateľstvo a udržiavanie tradícií v prihraničných regiónoch SK-UAEEA CBC 02-PSK-I0.00date
Cestujúce bábkyEEA CBC 01-SK080.00date
SK-INFO-UA Inovatívne informacné produkty cezhranicnej spolupráceEEA CBC 01-SK080.00date
Sprístupnovanie komunálnych výkonnostných parametrov ako ústredný komponent budovania cezhranicných podnikatelských príležitostíEEA CBC 01-SK080.00date
ANTIC – (Pokrocilé sietovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráceEEA CBC 01-SK08456 558.0020162017date
Karpatský portál.EEA CBC 01-SK080.00date
Komunikáciou k prosperite Slovensko – Ukrajinského prihranicného regiónu (COPESU)EEA CBC 01-SK080.00date
Zdielanie know-how pre lepší manažment Schengenskej hranice medzi Slovenskom/Ukrajinou a Nórskom/RuskomEEA CBC 01-SK080.00date
Máme k sebe blízkoEEA CBC 01-SK080.00date
SOS-Alert Solution – Projekt cezhranicnej spolupráce pre lepšiu detekciu a zachytenie nelegálnych CBRN materiálov na slovensko-ukrajinskej hraniciEEA CBC 01-SK080.00date
Zlepšenie technických a vzdelávacích kapacít na urýchlenie vybavovacieho procesu na spolocnej slovensko-ukrajinskej hraniciEEA CBC 01-SK080.00date
Zdielanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhranicnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a UkrajinouEEA CBC 01-SK080.00date
Lesy pre spolocnost – lesy bez bariér (FO SOC)EEA CBC 01-SK080.00date
Generation 2020/Generácia 2020EEA CBC 01-SK080.00date
Ochrana prírody ako príležitost pre regionálny rozvojEEA CBC 01-SK080.00date
Medzinárodné partnerstvo mládežníckeho športu – International Youth Sport PartnershipEEA CBC 01-SK080.00date
ZIP – Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihranicného SK-UA územiaEEA CBC 01-SK080.00date
Rozvoj pracovnej sily prihranicných regiónov prostredníctvom cieleného vzdelávania uchádzacov o zamestnanie v strojárskom priemysleEEA CBC 01-SK080.00date
Inovatívne metódy vzdelávania na podporu partnerstiev – “InovEduc”EEA CBC 01-SK080.00date
Zabezpecenie trvalo udržatelného rozvoja Medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty prostredníctvom partnerstiev a sietovaniaEEA CBC 01-SK080.00date
Partnerstvo hlinou specatenéEEA CBC 01-SK080.00date
OCHUTNAJME SAEEA CBC 01-SK080.00date
Kultúra a umenie – cesta k vzájomnému poznaniu Slovenska a UkrajinyEEA CBC 01-SK080.00date
Náucno-poznávacia oblast Morské OkoEEA CBC 01-SK080.00date
DRUŽBA SLOVENSKO – UKRAJINAEEA CBC 01-SK080.00date