Projektový pilier

Informácie o rozvojových príležitostiach a cezhraničných projektoch

Projektový pilier bude analyzovať, predstavovať a šíriť informácie o minulých, bežiacich a budúcich projektoch cezhraničnej spolupráce s pridanou hodnotou účinnej medializácie. To jednak zvýši informovanosť o týchto projektoch (zvýši donorom požadovanú publicitu) ako aj zameria pozornosť možných ďalších užívateľov na ne a tak zvýši ich udržateľnosť. Okrem toho projektový pilier zavedie nástroj pre budúce projekty : nástroj na vyhľadávanie partnerov ako aj sekciu umožňujúcu ponúkať tovar, produkt, službu alebo príležitosť cezhraničným záujemcom.   Všetci partneri projektu (vrátane nórskych) budú mať prístup a môžu ovplyvňovať a meniť obsah portálu.