Mediálny pilier

Informácie o kultúrnych podujatiach, živote , atrakciách a miestnych ponukách cestovného ruchu sprostredkovaných zúčastnenými médiami

Mediálny pilier poskytne dva nástroje : elektronický (3 jazyčný ) spravodaj, ktorý bude informovať registrovaných užívateľov o kultúrnom živote, atrakciách, tématických cestách, podujatiach 3 krajín. Partneri projektu vybudujú účinný systém tvorby článkov, zberu dát a obrázkov, ich spracovania a šírenia, aby sa primerane publikoval elektronický spravodaj. Druhým nástrojom bude systém umožňujúci prístup k nahratým rozhlasovým a televíznym súborom počas celého života projektu. Bude prepojený s projektovým pilierom a umožní prístup aj k súborom nahraným pre jednotlivé minulé a súčasné projekty. Pilier bude informovať aj o vysielacích časoch on-line vysielania rozhlasu a TV a tiež o minulom vysielaní v spravodaji projektu. Scenár, obsah a témy jednotlivých vysielaní budú rozpracované partnermi projektu pre každé médium. TV a rozhlasové vysielanie sa bude vzájomne vymieňať