Turistický pilier

Informácie o turistickej ponuke založenej na príbehoch a zdieľanom historickom dedičstve s využitím QR kódov.

Turistický pilier bude založený na existujúcich najlepších praktikách 3 krajín v oblasti “vykladania príbehov”, formou rozprávkových královstiev, a balíčkov rodinného turizmu. Partneri   projektu zozbierajú všetky hodnotné praktiky, iniciatívy vo svojej krajine . Najvhodnejšie , prevoditeľné skúsenosti budú prezentované na seminároch, vysvetlené a použité. Vypracuje sa systém sprostredkovania informácií v troch vybraných vidieckych / mestských oblastiach, ktorý umožní návštevníkom získať zvukovú informáciu o príbehoch a histórii daného miesta. Zvukové súbory (prístupné cez QR kódy) budú dostupné na portáli turistického piliera (v podobe stiahnuteľných viacjazyčných MP3 nahrávok). Súčasne sa vybuduje systém výmeny a zdielaného marketingu produktov rodinného turizmu (rozprávkové kráľovstvá). Pre operátorov rodinného turizmu sa zorganizujú študijné cesty a návštevy miestnych podujatí. Spracujú a vydajú sa spoločné publikácie “ karpatské a severské príbehy” založené na zdielaných historických podujtiach a príbehoch , kultúrnom dedičstve a remeselnej zručnosti.