O Projekte

Súčasná cezhraničná spolupráca s Ukrajinou prispela k zlepšeniu rôznych oblastí hospodárskeho a sociálneho života obyvateľov. Na druhej strane však tok informácií,  ktorý by pritiahol väčší počet turistov a návštevníkov či podnikateľov prekročiť hranicu je ešte stále nedostatočný.  Je to tak aj kvôli chýbajúcim funkčným udržateľným sieťam, kontaktom a spoľahlivému podporujúcemu prostrediu medzi rôznymi aktérmi oboch krajín.  Aktivity bežiacich projektov často vznikajú a zanikajú spoločne s projektmi.  Okrem sporadického šírenia kusoviek projektových výstupov je tok informácií o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote na druhej strane hranice nedostatočný.

Projekt ANTIC má v úmysle založiť spoľahlivý informačný portál, založený na troch pilieroch, ktorý bude prezentovať a šíriť rôzne informácie o hospodárskom, sociálnom a kultúrnom živote cezhraničnému partnerovi systematickým a udržateľným spôsobom. Informačný portál projektu môže fungovať ako užívateľsky jednoduchý interaktívny (viacjazyčný) nástroj, ktorý poskytne spravodaj, články, správy elektronických médií a video klipy o minulých, súčasných a budúcich cezhraničných projektoch, o ponukách operátorov a poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu,a le aj o zaujímavých podujatiach, príbehoch a rozprávkach. Okrem toho, projekt ponúkne záznamy rozhlasového a TV vysielania, vysielané a vymieňané médiami v rámci projektu o súčasnom živote v partnerskej krajine a tiež stiahnuteľné v použiteľnom formáte cez portál. Projekt bude taktiež sprostredkovať kultúrne a turistické informácie založené na príbehoch (fotografiách , literatúre a umení). Pretože príbehy sú najúčinnejším marketingovým nástrojom cestovného ruchu (šíria sa od osoby k osobe) očakávame, že projekt bude mať výrazný promočný efekt pre turizmus. Portál umožní aj “čítanie” QR kódov rozmiestnených vo vybraných destináciách 3 krajín a umožní šíriť “príbehy” navštívených miest v 5 jazykoch (SK, UA, HU, EN a NO). Projekt stavia na predchádzajúcich cezhraničných projektoch (MEDIAVEL a Karpatská turistická cesta) a môže vybudovať trvácne partnerstvá a funkčnú informačnú sieť medzi rôznymi aktérmi, ktorý pred tým ešte neparticipovali na projektoch cezhraničnej spolupráce. Projekt sa zameriava rovnako na miestnu ako aj cezhraničnú spoluprácu a bude testovať navrhované najlepšie riešenia pred svojim ukončením a tak výrazne prispeje k udržaniu svojich výsledkov.

Projekt je založený na 3 pilieroch “informačného toku”

media_banner
Mediálny pilier

Informácie o kultúrnych podujatiach, živote , atrakciách a miestnych ponukách cestovného ruchu sprostredkovaných zúčastnenými médiami

Read more
media_banner
Turistický pilier

Informácie o turistickej ponuke založenej na príbehoch a zdieľanom historickom dedičstve s využitím QR kódov.

Read more
media_banner
Projektový pilier

Informácie o rozvojových príležitostiach a cezhraničných projektoch

Read more

Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám
Slovensko-Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Názov projektu:
ANTIC – Pokročilé sieťovanie prostredníctvom medzinárodnej spolupráce

Názov prijímateľa:
ALMA – centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera

Príbehy a rozprávky a texty zverejnené na tejto stránke a v publikáciách vyjadrujú len názory autorov a nijako neodrážajú oficiálne názory a postoje Európskej únie, jej štruktúr ani donorov projektu ANTIC.

Výška rozpočtu a grantu
626 286 EUR z toho 563 656 EUR grant

Projektová zmluva