Deň slimáčika Kraska

Dňa 28.05.2016 v čase od 14.00 do 19.00 sa konalo podujatie pre rodiny s deťmi v Jablonove nad Turňou v objekte Granárium.

Na podujatí Deň slimáčika Kraska sa predstavil maskot Slimáčik Krasko a Jaskynkár.
Prítomné deti si vyskúšali svoje zručnosti v tvorivej dielni a dospelí ochutnávali regionálne produkty, vynikajúce

Prítomné deti si vyskúšali svoje zručnosti v tvorivej dielni a dospelí ochutnávali regionálne produkty, vynikajúce jedlá a zatancovali si na dobrú hudbu.

Dobrovoľníci OZ Alma centrum sa prestrojili do kostýmov zakúpených v rámci projektu ANTIC a rozdávali deťom občerstvenie a minerálku.
Prekvapením

Spravodaj Deň slimáčika Kraska