Porada partnerov projektu v Užhorode

img_6518

Dňa 21. Júla 2016 sa v Užhorode uskutočnila porada partnerov projektu. Partneri prediskutovali otázky ohľadom implementácie projektu v troch oblastiach záujmu:
A) V rámci Projektového Piliera :  diskusia sa zamerala na zber údajov, prezentáciu výsledkov a štruktúru webstránky pre vyhľadávanie údajov.  Softvér na vyhľadávanie partnerov bude predstavený a  pilotne testovaný v septembri 2016.

B) Turistický pilier : v súčasnosti prebieha zber a spracovávanie príbehov a rozprávok pre publikácie projektu. Relevantné osoby na ukrajinskej strane sa stretnú so spisovateľmi  v priebehu jesene 2016. Partneri sa dohodli na publicite a zviditeľňovaní organizovaných podujatí na oboch stranách hranice.

C) V rámci mediálneho piliera sa prirpavujú televízne šoty. Ich vzájomná výmena a titulkovanie bude predmetov dohôd medzi mediálnymi partnermi.

img_6518 img_6527 img_6592