Silica

Silica_Silická_planina-1m72

Silica sa nachádza priamo na Silickej planine v Národnom parku Slovenský kras. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Jablonov nad Turňou: Gotický kostol Najsvätejšej Trojice

Jablonov nad Turňou, okres Rožňava:: Uprostred obce na námestí približne oproti obecnému úradu sa nachádza rímsko-katolícky farský kostol Najsvätejšej Trojice, ktorý tu stojí od čias gotiky. Obyvatelia Jablonova odvíjajú počiatky vzniku kostola od roku 1275, kedy tu už údajne mali vlastného kňaza. Toto tvrdenie je však trochu rozporuplné; nie je známe, že by preň existovali historické listinné dôkazy. Najstarší písomný záznam o obci Jablonov nad Turňou (Almas) poznáme z rokov 1332 až 1335, kedy sa spomína ako dedina s vlastnou farou, teda aj kostolom. Boli to roky panovania uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého, ktorý pochádzal z francúzskeho rodu Anjuovcov.

Read more

Jablonov nad Turňou

Jablonov nad Turňou sa nachádza v Turnianskej kotline uprostred Národného parku Slovenský kras pod horským sedlom Soroška. Patrí do povodia horného toku rieky Turňa. Je pričlenený k okresu Rožňava a nachádza sa v Košickom samosprávnom kraji. Zo severnej strany je obkolesený krasovou planinou Horný vrch, z južnej strany planinou Dolný vrch a zo západu Silickou planinou.

Read more

Hrušov

Obec Hrušov sa nachádza v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji 58 kilometrov západne od krajského mesta Košice pri ceste I. triedy č. E 58 / E 571 s odbočením v Jablonove nad Turňou. Od okresného mesta Rožňava je vzdialená 21 km. Leží na v západnej časti Turnianskej kotliny na okraji územia Národného parku Slovenský kras v časti Silická planina na Turnianskej vínnej ceste. Severozápadne od obce sa nachádza horské sedlo Soroška. V strede obce je nadmorská výška 241 metrov, v 1 678 hektárovom katastri sa nadmorská výška pohybuje od 212 do 577 metrov.

Read more

Hrhov

Obec Hrhov sa nachádza v okrese Rožňava v Košickom samosprávnom kraji 47 kilometrov západne od krajského mesta Košice pri ceste I. triedy č. E 58 / E 571. Od okresného mesta Rožňava je vzdialená 20 km. Leží na juhovýchodných svahoch Národného parku Slovenský kras na Turnianskej vínnej ceste. V strede obce je nadmorská výška 219 metrov, v 3 607 hektárovom katastri sa nadmorská výška pohybuje od 195 do 782 metrov.

Read more

Vyšný Medzev

Obec sa nachádza v Košickom samosprávnom kraji v okrese Košice-okolie. Je situovaná na juhovýchodných svahoch Slovenského Rudohoria, od mestečka Medzev je vzdialená 2 kilometre. Spojenie s krajským mestom Košice je dané cez Medzev cestou č. 548 , alebo s odbočkou v Jasove a ďalej cestou č. 550 cez Moldavu nad Bodvou. Od Košíc je Vyšný Medzev vzdialený necelých 40 km.

Read more

Vyšná Slaná

Vyšná Slaná sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria – časť Stolické vrchy v údolí rieky Slaná. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji. Cestami susedí s obcami Rejdová, Vlachovo a mestom Dobšiná, katastrálne aj s obcou Brdárka. Poloha na mape: klikni tu.

Read more

Vlachovo

Vlachovo sa nachádza v doline rieky Slaná v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria. Je pričlenené k okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Rejdová

Rejdová sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria – časť Stolické vrchy v hornej časti údolia rieky Slaná. Patrí do okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more

Ochtiná

Ochtiná_fresky1m72

Ochtiná sa nachádza v juhovýchodnej časti Slovenského rudohoria, oblasť Stolických vrchov v údolí rieky Štítnik. Administratívne je súčasťou okresu Rožňava v Košickom samosprávnom kraji.

Read more